Republikens president Sauli Niinistös tal vid prisutdelningsceremonin av Millenniumpriset den 7 maj 2014

Idag firar vi en innovatör, vars uppfinningar har gjort en skillnad i allas våra dagliga liv. I egenskap av beskyddare för Millenniumpriset för teknologi vill jag framföra mina varmaste gratulationer till professor Stuart Parkin, vinnaren av Millenniumpriset för teknologi år 2014.

Professor Parkins arbete har radikalt förbättrat hur vi lagrar data. Tack vare hans arbete kan vi se på filmer och lyssna på musik via webben, använda sociala nätverk och hitta enorma mängder ny information på internet. Stora datacenter, så kallade Big Data-lösningar och molntjänster utgör konkreta exempel på professor Parkins livsverk.  Eller kanske jag inte borde använda ordet livsverk, eftersom jag är säker på att det finns mycket mer att se fram emot.

Det har gått tio år sedan det första Millenniumpriset för teknologi utdelades. På sätt och vis är cirkeln nu sluten. Den första prismottagaren år 2004 var uppfinnaren av World Wide Web. Idag hedrar vi uppfinningar som har lyft upp internet till en högre nivå.

Med Millenniumpriset för teknologi vill Finland främja forskning och innovationer som förbättrar människors livskvalitet. Människor som inte är vetenskapsmän – som jag själv – förstår innebörden av en uppfinning först när den tillämpas i praktiken. Och mycket riktigt kan vi se vetenskapen och dess positiva inverkan på vårt dagliga liv i världens alla hörn.

Innovationer skapas emellertid inte ur tomma intet. De kräver hårt arbete och nyfikenhet av forskarna. Lika viktigt är det sätt på vilket samhället omkring forskarna fungerar och stödjer forskarna.

I Finland har vi ansett det ytterst viktigt att investera i högklassig vetenskap, forskning och teknik. Vårt framgångsrika utbildningssystem och vår välutbildade arbetskraft är viktiga faktorer för att främja forskning på hög nivå. Vår välfärd och vårt välstånd förlitar sig på en öppen, exportberoende ekonomi, och allt mer på en stark innovationsverksamhet. Nya tekniska lösningar tillsammans med en inställning där vi svarar upp mot alla utmaningar utgör grunden för våra framtida arbetstillfällen.

Jag vill också understryka att vetenskap, forskning och teknik främjar demokrati och jämlikhet i våra samhällen. Millenniumpriset för teknologi har framgångsrikt främjat dessa värderingar redan under ett decennium.

Idag står vi finländare och alla människor runtom i världen inför samma utmaningar – som befolkningstillväxt och klimatförändring. Vetenskapsmän utför banbrytande arbete för att finna lösningar på dessa och andra utmaningar som människan står inför.  Låt oss alltså idag fira vetenskapen och vetenskapsmännen, deras prestationer och genombrott.

Jag framför mina varmaste lyckönskningar till professor Parkin för fortsatt framgång i er framtida forskning. Jag hoppas även att Millenniumpriset för teknologi under många år framöver kommer att stödja vår strävan efter att förbättra välfärden på vår planet.