Republikens president Sauli Niinistös uttalande vid FN:s klimattoppmöte New York den 23 september 2019

Talet hölls på engelska – check against delivery

Generalsekreteraren, ers excellenser, mina damer och herrar!

Jag vill tacka er, bästa generalsekreterare, för er ledande roll i att sammankalla oss hit i dag. Det finns övertygande vetenskapliga bevis för att brådskande klimatåtgärder är nödvändiga. Kraven från den unga generationen ljuder högt och tydligt. Det var viktigt att lyssna på deras röst genast i början av detta toppmöte. Om vi misslyckas står deras framtid på spel.

En global övergång till klimatneutralitet innebär en övergripande omvandling av våra samhällen. Halvdana åtgärder räcker inte. Vi måste anpassa all vår politik till effektiva klimatåtgärder.

Strax före toppmötet fick jag ett budskap från lord Nicholas Stern: ”Ambitionsnivån beror på  finansieringen och finansieringen följer ambitionsnivån.” Finland och Chile följer denna tanke i klimatkoalitionen mellan finansministrarna där våra länder delar ordförandeskapet. Principerna från Helsingfors som koalitionen bygger på driver på det paradigmskifte vi behöver.

Klimatåtgärderna kräver alla de verktyg som finansministerierna förfogar över. Skatter och budgetering, offentliga investeringar och upphandling – när dessa instrument fungerar till vår fördel är en klimatneutral värld möjlig.

Detta regionövergripande initiativ stannar inte vid ord om vaga mål. Helsingforsprinciperna handlar om att ta fram konkreta åtgärder. Koalitionen har redan 40 engagerade medlemmar. Vi välkomnar många andra att ansluta sig till oss.

* * *

Finlands nationella klimatmål hör numera till de mest ambitiösa i världen. Regeringens mål är att vi ska uppnå klimatneutralitet före 2035. Vi siktar på att som den första industriella ekonomin uppnå ett negativt koldioxidavtryck strax därefter.

Ribban har satts mycket högt. Vi vill leda med exempel. Det räcker inte med att sätta mål. Det viktiga är att faktiskt uppnå dem.

Det är en krävande uppgift. Vi måste påskynda våra utsläppsminskningar. Vi måste också öka våra kolsänkor. Men vi vet också att den teknik och de innovationer som behövs för detta redan existerar.

Dessutom har konkreta resultat över att vi har fullgjort våra tidigare åtaganden. År 2015 var Finland ett av de första länderna som utfärdade en klimatlag. Vi har förbjudit användningen av kol i energiproduktionen från och med 2029. Användningen av fossilolja för uppvärmning upphör senast 2030.

* * *

Låt mig till sist försäkra er om att vi i Finland satsar helhjärtat på kraftfulla klimatåtgärder. Globalt, i koalition med andra, och nationellt.

Utmaningen är enorm. Men också belöningen är avsevärd: nämligen en hållbar framtid för kommande generationer. Det är vårt ansvar att bygga upp den.