Republikens president Sauli Niinistös videoanförande vid högnivåmötet inför konferensen för parterna i FN:s konvention om biologisk mångfald (COP15) i New York den 20 september 2022

Ärade åhörare, mina damer och herrar

Världen måste ta itu med den tredubbla krisen med förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringar och föroreningar. Nu är det dags att agera. Inför FN:s historiska konferens om biologisk mångfald i december bekräftar Finland sitt åtagande att stoppa förlusten av biologisk mångfald och vända den negativa trenden till 2030. Dessutom förbinder vi oss att säkra ett epokgörande globalt avtal om biologisk mångfald för att skapa en naturvänlig värld för oss alla. Detta innebär åtgärder för att skydda, återställa och bevara land- och havsområden globalt och för att omvandla våra ekonomier till att arbeta med naturen, inte mot den.

Det kräver allas medverkan. Vi behöver våra regeringar, den privata och den offentliga sektorn. Vi behöver det civila samhället, ursprungsbefolkningar, ungdomar, markägare och den akademiska världen. Med en strategi som omfattar hela samhället kan vi minimera de skadliga effekterna på den biologiska mångfalden och främja naturpositiv verksamhet.

***

Finland understryker vikten av naturbaserade lösningar för att bevara och återställa och på ett hållbart sätt använda och förvalta våra ekosystem och arter. Det är nödvändigt att främja hållbara produktions- och konsumtionsmönster samt cirkulär ekonomi. Dessutom måste vi öka synergierna och samarbetet mellan internationella avtal och konventioner. Detta är nyckeln till framgång när det gäller att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2030.

Den femtonde konferensen för parterna i FN:s konvention om biologisk mångfald kommer att vara av avgörande betydelse. Vårt mål är ett ambitiöst globalt ramverk för biologisk mångfald för tiden efter 2020 och att ramverket genomförs fullständigt och effektivt.

Vi måste också snarast förstärka och påskynda våra insatser för att uppnå målen i klimatavtalet från Paris. Detta är särskilt viktigt i Arktis där uppvärmningen fortskrider snabbt. Avsmältningen i Arktis påskyndar de globala klimatförändringarna. Som jag ofta har sagt: Om vi förlorar Arktis, förlorar vi hela världen.

Tillsammans kan vi rädda våra livsuppehållande system. Låt oss göra det nu.