Republikens president Sauli Niinistös videoanförande vid prisceremonin ”Atlantic Council Global Citizen” i New York den 19 september 2022

Kuva: Linda Hyttinen / Suomen pysyvä YK-edustusto, New York

Mina damer och herrar, ärade medlemmar av Atlantic Council

Tyvärr kan jag inte vara där med er, men jag vill ändå tacka Atlantic Council för det Global Citizen-pris som jag har tilldelats. Det är en stor ära.

I mer än sex decennier har Atlantic Council arbetat för att stärka det transatlantiska bandet. Många som är där i kväll har ägnat sitt liv och sin karriär åt att främja förbindelserna över Atlanten. De senaste månaderna har visat att detta band inte bara är starkt. Det blir allt starkare.

Den transatlantiska gemenskapen är enad och orubblig i sitt stöd till Ukraina. Vi kommer att fortsätta att försvara våra värderingar och de grundläggande principerna för demokrati. Atlantic Councils mission, ”att tillsammans forma den globala framtiden”, har nu en brådskande klang.

***
Det transatlantiska bandet har många dimensioner: kultur, handel, säkerhet, politik och mycket mer. Inför detta tal försökte jag fundera på vad dess innersta väsen är för mig personligen. Den har långa rötter. Den bottnar i en ung pojkes tidiga minnen på den finska landsbygden på 1950-talet: amerikanska sporter, musik och filmer där det goda alltid vann över det onda. Den har en smak av den ultimata amerikanska symbolen, Coca-Cola. Men framför allt har den formats av litteratur. Från Hemingway till Bellow, från Vonnegut till Auster, från Morrison till Egan och många fler: litteraturen har varit mitt fönster för att förstå den amerikanska själen.

I mitt politiska liv har jag alltid ansett att det är mycket viktigt att förankra Finland i den transatlantiska gemenskapen. Vi har länge varit en nära partner till Nato. Nu tar vi nästa nödvändiga steg och blir en allierad.

***
Finlands beslut att ansöka om medlemskap i Nato var en verklig seger för demokratin. I riksdagen fick beslutet 94 procents majoritet. Det gläder mig att kunna konstatera den amerikanska senaten gjorde ännu bättre ifrån sig med en majoritet på 95 procent för ratificeringen av Finland och Sveriges medlemskap. Jag vill tacka alla senatorer som stödde oss.

Till dem som har haft sina tvivel vill jag säga: Finland har rykte om sig att ta sina åtaganden på allvar. Som Natomedlem kommer vi att engagera oss för hela alliansens säkerhet, för alla allierades säkerhet. För att parafrasera president Kennedy tänker vi inte fråga bara vad Nato kan göra för oss, utan vad vi kan göra för Nato.

***

Under årens lopp har jag haft nöjet att träffa fem amerikanska presidenter. Mitt budskap till alla dem har varit detsamma: Vi är sammanlänkade genom våra värderingar, våra ekonomier och vår historia. Och genom vår framtid. Ja, Europa behöver USA. Men USA behöver också Europa. Allteftersom världen blir mer och mer osäker och splittrad, är det absolut nödvändigt att vi kommer ännu närmare varandra.

De ekonomiska konsekvenserna av det pågående kriget understryker behovet av allt tätare samarbete för att stärka vår resiliens. Vi måste ta en allvarlig titt på våra försörjningskedjor, beroenden och kritiska industrier.

Men vi måste också sikta in vår blick bortom stundens behov. Vår framtida konkurrenskraft och nationella säkerhet kommer att vara nära knutna till ny teknik som artificiell intelligens, kvantdatorteknik och bioteknik. Teknisk standardisering håller redan på att bli en arena för geopolitisk konkurrens. Vi måste hålla jämna steg med detta. Och vi måste se till att tekniken utvecklas och används i linje med våra värderingar. Ansträngningar pågår redan för att öka samarbetet mellan de så kallade teknikdemokratierna. Detta tillvägagångssätt har mitt fulla stöd.

Mina damer och herrar

Jag vill än en gång tacka Atlantic Council för denna ära och för alla era ansträngningar för att stärka vår transatlantiska gemenskap, vårt band. Resultaten hittills är imponerande. Men arbetet är långt ifrån fullbordat. Låt oss använda detta momentum för att bättre förbereda oss för framtida utmaningar. Att forma vår globala framtid tillsammans är nu viktigare än någonsin.