Republikens presidents hälsning på nationella veterandagen 27.4.2021

Ärade krigsveteraner och lottor, bästa åhörare

Den nationella veterandagen är en värdefull tradition. För mig och min maka har dagen varje år gett en möjlighet att träffa landets hedersmedborgare: krigsveteraner och lottor. Dessa möten med de varma handslagen är oförglömliga. I dag är det inte möjligt med möten. Vi firar högtidsdagen med undantagsarrangemang.

Det gångna året har prövat oss alla. Länder och folk runt om i världen står inför en ny, allvarlig utmaning.

Men mitt i pandemin finns det hopp om det bättre. Skyddsåtgärderna fungerar och vaccinationerna framskrider. Viruset har orsakat många svårigheter och förluster, men Finland har inte lamslagits. För detta får vi tacka särskilt personalen inom hälso- och sjukvården och inom många andra branscher.

***

Ute i världen är Finland känt som ett stabilt och tryggt land. Också enligt en uppmärksammad undersökning är Finland det lyckligaste landet i världen.

En del av er åhörare har personlig erfarenhet av mycket annorlunda förhållanden.

Var och en som levde under krigsåren råkade på ett eller annat sätt i kontakt med kriget, såväl på fronten som på hemmafronten. Var och en deltog i försvaret av Finland enligt sin egen förmåga, ofta genom att överträffa sig själv. Den krigstida generationen gjorde det omöjliga möjligt. Finland klarade världskriget som en självständig och demokratisk nation.

***

Ni som genomlevde kriget har byggt en stark grund för vårt samhälle i dag. Ni tog ansvar och försvarade friheten tillsammans. Er pliktkänsla var stark.

Vårt samhälle är byggt på den värdegrund ni veteraner gav oss. Vårt samhälle har åstadkommit mycket gott och uthärdat många slag. Och kommer att göra det även framöver, om vi värnar om det.

I och med pandemin har mycket i vår vardag förändrats. Den nya situationen har fått många av oss att tänka på sådant vi tidigare tog för givet. Vad betyder hälsa, säkerhet och ett fungerande samhälle?

Det stora hotet mot människoliv och fosterland som krigsgenerationen utsattes för tvingade er att leva i stor osäkerhet. Många var säkert rädda. Dagens utmaningar kan inte jämföras med situationen under kriget. Men tidigare generationers erfarenheter kan ge oss verktyg att övervinna dagens utmaningar.

Vi känner djup tacksamhet och respekt för veterangenerationens gärningar. Vi respekterar detta värdefulla arv bäst genom att ta hand om det goda samhälle ni gav oss. Genom att se till att vårt land även i framtiden är ett samhälle där alla är delaktiga. Det är inte alltid lätt att hitta sin väg eller plats i livet. Alldeles för många hamnar utanför. Jag är särskilt orolig över de unga. Det vi i dag gör till förmån för våra unga kommer att synas under kommande årtionden.

***

Ärade krigsveteraner och lottor

Jag tänker med värme på mina möten med er. Det som gjort det största intrycket på mig är att efter allt det ni upplevt har er inställning till livet präglats av tacksamhet.

Tack vare er bor vi i vårt hemland som är stabilt, säkert och självständigt. Tack.

Jag önskar er, ärade krigsveteraner och lottor, allt gott och en god fortsättning på den nationella veterandagen.