Republikens presidents hälsning vid läsårets slut den 5 juni 2021

Bästa barn och unga, lärare och övrig personal,

i vår firar vi avslutningen på ett mycket exceptionellt läsår. Läsårets slut är alltid ett speciellt tillfälle. Då kan vi glädja oss över allt det vi lärt oss och upplevt under året – och också känna oss lite stolta.

Året har inte varit lätt. Pandemin har varat i över ett år och ni har fått nya rutiner i daghem, skolor och läroanstalter. På grund av begränsningar och distanslektioner har inlärningen och undervisningen krävt en extra insats av er alla.

Samtidigt har ni stöttat och uppmuntrat varandra. Bara ett litet vänligt ord eller en vänlig gest har betydelse. Ännu vet vi inte riktigt hur nästa termin ser ut. Men jag är säker på att vi kommer att klara denna prövning.

Jag vill tacka alla er barn och unga. Även under denna mycket ovanliga tid har ni orkat lära er nytt och uppmuntra varandra.

De färdigheter och kunskaper ni lär er och tar till er bär långt i livet. Utbildning och kunskap är grunden för Finlands framgång. Lärare och övrig personal, ni förtjänar ett stort tack för att ni också i tider som dessa ser till att vi i Finland får högklassig fostran och utbildning.

Jag vill gratulera er alla som avslutar läsåret och som utexamineras. Jag önskar er en riktigt skön sommar!