Republikens presidents julhälsning till finländska fredsbevarare

Bästa finländska fredsbevarare!

Vi har i år fått fira Finlands 100 år av självständighet. Vi kan vara stolta över vår säkerhet och vår välfärd och den starka grund som demokratin och den västerländska rättsstaten vilar på i vårt land. Ni som ser på Finland utifrån vet mycket väl att det vi har orsak att vara stolta över inte är några självklarheter.

Krig och konflikter orsakar lidande på olika håll i världen. Det finns ett ständigt behov av den krishantering som det internationella samfundet bistår med, eftersom långt när alla kriser inte kan lösas med de åtgärder som parterna själva vidtar. Om detta vittnar också det faktum att ni finländska fredsbevarare i dagsläget är över femhundra och att ni är fördelade på elva olika operationer.

Krishantering går framför allt ut på att bära det internationella ansvaret och på att upprätthålla den gemensamma säkerheten. Genom att vi deltar i krishanteringen bidrar vi samtidigt till att främja finländarnas säkerhet. Ert arbete för att säkerställa och bygga den internationella freden och stabiliteten är både av betydelse och värdefullt.

Ni arbetar under utmanande omständigheter och ert arbete omfattar risker och faror som vi inte möter i Finland. Jag vill tacka er för er osjälviska insats till förmån för stabiliteten i världen och för Finland.

Jag önskar er alla finländska fredbevarare och era anhöriga en fridfull jul och framgång under det nya året 2018.

Sauli Niinistö
Republikens president