Republikens presidents julhälsning till finländska fredsbevarare

Ärade finländska fredsbevarare!

Den finländska traditionen av fredsbevarande är ärorik. Det finns anledning att vara stolt över den. Fredsbevararna har gjort Finland synligt i internationellt avseende – och viktigast, fredsbevarandet har gett tusentals finländare internationella insikter och erfarenheter. Fredsbevarandets natur har ändrats, och i och med ändringen har riskerna ökat. Men samtidigt har även den nytta som fredsbevarandet medför för utvecklandet av det nationella försvaret ökat. Lärdomarna som fåtts ute i världen bör noggrant tas till vara i hemlandet.

Finländare har deltagit i fredsbevarande och militär krishantering redan i 58 år. I Finland finns det allt som allt cirka 47 000 fredsbevararveteraner.

I synnerhet under de senaste åren har det förts diskussioner om tillgången till ändamålsenlig eftervård för soldater som skadats vid krishanteringsuppgifter. Det får inte finnas oklarheter i fråga om ställningen för soldater som skadats vid insatser. Detta har nu åtgärdats. Det program för krishanteringsveteraner som inleddes våren 2013 ger resultat.

Ni firar nu en annorlunda jul. Ert uppdrag är speciellt och viktigt.  I ert arbete syns finländska värden och en av symbolerna för dessa är Finlands flagga på er vänstra axel – i varje stund. Jag önskar alla finländska fredsbevarare och deras anhöriga en god jul och ett framgångsrikt nytt år!

Sauli Niinistö
Republikens president