Tal av Islands President Guðni Th. Jóhannesson med anledning av hundraårsjubileet av Finlands självständighet den 1 juni 2017

Finlands President och fru Jenni Haukio,
Eders Majestäter, kära vänner.

I denna glädjestund vill jag framföra hela det isländska folkets gratulationer till det finländska folket. Här firar vi hundraårsjubileet av Finlands självständighet, ett land med oräkneligt antal sjöar och djupa skogar, vackra städer och rikt folkliv. Och här står jag i en förträfflig grupp – vid sidan av de övriga nordiska ländernas statsöverhuvuden.

I hundra års tid har det självständiga Finland bidragit med sin del till det nordiska samarbetet. Från denna epok känner vi till Finlands ledare som stått i spetsen för sitt folk såväl i medgång som motgång. Jag tillåter mig att i detta sammanhang särskilt framhäva Mauno Koivisto, tidigare president respektive statsminister, som avled i hög ålder i förra månaden. I minnesrunor över honom nämns hans stora och starka händer. Hans handslag var, i enlighet med finländsk sed, fast.

Vid det trivsamma vägskäl, som är bakgrunden till att vi träffas här idag, vill det isländska folket överlämna ett verk av konstnären Hreinn Friðfinnsson som en gåva till det finländska folket. Det visar, på ett symboliskt sätt, värdet av samarbete, händer som möts och styrkan i ett varmt handslag.

Kära vänner: Det var mycket passande att välja ordet ”tillsammans”, ”yhdessä” på finska som valspråk för det finländska jubileumsåret. Tillsammans utgör vi i Norden en stark enhet: Island, Norge, Danmark, Sverige och Finland och dessutom Åland, Färöarna och Grönland. Vi är en enda stor familj. Var och en av oss bär dock på sin särprägel. I det nordiska samarbetet händer det ganska ofta att Island och Finland befinner sig på samma kurs, vi sitter sida vid sida. Ibland tycker vi att våra skandinaviska bröder och systrar vill diskutera problemen lite för länge medan vi anser det vara onödigt att slösa många ord på det som kan sägas i en kort mening. I den andan säger jag nu kort och koncist: Gratulerar, Finland!

Men det finns ytterligare saker som jag gärna vill framföra. På den nordiska arenan har vi islänningar och flesta finländare det gemensamt att vi ganska sällan talar vårt eget språk. I det nordiska samarbetets anda talar vi därför det vi kallar skandinaviska. Vi jämrar oss inte över detta. På Island är danska ett obligatoriskt ämne i alla skolor och här i Finland är svenskan det ena av de officiella språken. Men det är verkligen roligt att kunna höja sin röst på det egna språket: Þess vegna leyfi ég mér að segja á íslensku: Til hamingju, Finnland! (Jag sade just på isländska, gratulerar, Finland!)

Kära vänner, ett riktigt samarbete bygger i grund och botten på att vi förstår varandra. Så även om vi behärskar varandras språk i olika grad så vet vi hur tankegångarna går och känner den nordiska värdegrunden. Vi står alla bakom mänskliga rättigheter till sin yttersta gräns, bejakar jämställdhet och såväl funktionsnedsattas som utvecklingsstördas rättigheter. Vi vill ge alla möjlighet att erhålla grundutbildning, utan hänsyn till ekonomisk bakgrund, och samma gäller vad avser sjuka och gamla människor. Vi försvarar religionsfrihet, yttrandefrihet, kärleksfrihet, mångfald, tolerans och vidsynthet. Vi vill också bistå och hjälpa dem som lider i den hårda värld där livet präglas av fattigdom, krig och förtryck. Samtidigt måste vi stå enade emot de faror som hotar våra fria samhällen, extremistiska islamister och alla andra som inte erkänner våra grundläggande värderingar. Vi måste också stå enade i klimatfrågorna, vi får inte låta kommande generationer lida för vår ansvarslöshet.

Kära värdpar! Här i Finland firar vi nu hundra år av självständighet för en viktig nation som fick kämpa för sin rätt. Under de hundra år som nu har gått sedan denna viktiga händelse ägde rum har Ni finländare fått kämpa mot svårigheter och fått lov att försvara Er självständighet med alla tillgängliga medel. Ni har också haft ett inbördeskrig och kämpat med ekonomiska bakslag.

Men nu är vi samlade här i Finlands huvudstad, i en fri och suverän stat som på många sätt utgör ett föredöme för andra. Till exempel ståtar Ni finländare med ett av världens bästa utbildningsväsen. Inom kulturen och konsten har Ni också gjort Er bemärkta, alltifrån Sibelius till Lordi som gjorde hemlandet känt i Eurovision Song Contest. Ni gav oss diktverket Kalevala, som vi islänningar har kunnat avnjuta i isländsk översättning från mitten av förra seklet, för att inte nämna Tove Janson och hennes magiska värld med mummintrollen. Finsk formgivning är världsberömd och vi skall inte glömma de utmärkta resultat som Finland uppnått på idrottens arenor under alla år. Vi andra kan verkligen ta efter det som präglar Ert sinnelag – trotsighet och uthållighet, flexibilitet och frihetslängtan, jämnmod och en humor, som vi ibland kanske kan tycka är en aning speciell.

Herr President, fru Jenni Haukio! Å det isländska folkets vägnar vill jag, nu i denna glädjens stund, önska Finland all välgång. Framför oss har vi en rolig dag och sedan den okända framtiden med alla sina möjligheter, val och utmaningar. Den ligger i Era händer, kära finländare, och än en gång – hjärtliga gratulationer!