Tal av republikens president Sauli Niinistö på Economic Club of Minnesota den 22 september 2017

(med reservation för ändringar, talet hålls på engelska)

Det är en stor ära för mig att få tala inför denna framstående publik. Jag vill tacka Economic Club of Minnesota för möjligheten. I synnerhet vill jag tacka er alla för att 100-årsjubileét för Finlands självständighet hedras genom detta evenemang.

För varje nation är självständighet och frihet grunden på vilken allt annat byggs upp. Vi finländare är inget undantag. Även om vi i allmänhet inte brukar skryta med våra framgångar, är det inte mer än rättvist att konstatera att våra första hundra år av självständighet har varit framgångsrika.

På fyra generationer har vi lyckats omvandla ett fattigt agrart land till en modern och livskraftig demokrati. Ett land som har placerat sig i topp i många internationella rankningar. En placering är särskilt viktig för mig: Finland har i flera år rankats som världens mest stabila land. I dagens globala läge är det här mycket värdefullt.

När vi ser tillbaka på historien händer det lätt att vi ser en direkt koppling mellan händelser och slutresultat. Men historien har väldigt få oundvikliga förlopp. Före självständigheten hade Finland varit en del av det svenska riket i mer än 600 år och en del av det ryska imperiet i omkring hundra år. Vi blev självständiga från Ryssland under slutskedet av första världskriget, vid tiden för den ryska revolutionen.

Finlands första steg som självständig nation var långt ifrån lätta. Nästan omedelbart drev vi in i ett inbördeskrig, broder mot broder. Efter kriget började finländarna klokt nog genast arbeta för att läka såren. Demokrati och jämlikhet användes som verktyg för att förena nationen. Så gott som alla började känna sig som en del av nationen. Nyckelorden var förtroende och ansvar. Det ledde till framväxten av vad jag har kallat inkluderande patriotism. Denna process var en välsignelse för Finland. När Sovjetunionen attackerade Finland tjugo år senare, reste sig de enade finländarna för att försvara sin frihet. Vinterkrigets mirakel var möjligt.

Det är två omständigheter dessa tidiga år som jag aldrig försummar en chans att berätta om. Den första är att Finland är den enda staten som återbetalade sina skulder till Förenta staterna efter första världskriget. Vi håller vad vi lovat. Den andra är att Finland var det enda europeiska landet som stred mot Sovjetunionen och inte blev ockuperat. Vi värnar om vår självständighet. Jag är frestad att tillägga att vår utrikes- och säkerhetspolitik sedan dess har varit inriktad på att förhindra ett tredje världskrig.’

***

Idag är Finland medlem av Europeiska unionen och av den inre kretsen, euroområdet. För Finland är EU en värdegemenskap. Vi upplever också EU som en säkerhetsgemenskap och arbetar hårt för att unionen ska spela en starkare roll i att skydda Europa och dess medborgare. EU är också viktig för vårt välstånd. Ekonomisk vitalitet är ryggraden i varje nation. Förenta staternas ekonomi upplever ett uppsving och ni har nästan full sysselsättning. Ekonomin ser ljusare ut även på vår sida om Atlanten.

Finland är en relativt liten och exportberoende ekonomi. Vi förespråkar frihandel, men inte bara av egenintresse. Frihandel ger upphov till konkurrens och konkurrens ger i sin tur upphov till innovation. Detta gynnar både företag och konsumenter. Jag ger ett exempel. Om enbart Ford eller Volkswagen hade dominerat bilmarknaderna utan konkurrens, skulle vi ha kört hit idag i en T-Ford eller i en Bubbla. Frihandel har i allra högsta grad bidragit till Finlands väg mot välstånd. Det är viktigt att frihandeln fortsätter och att fältet är öppet och jämlikt så att alla kan delta i konkurrensen. Fritt är rättvist.

Geopolitiken, eller maktpolitiken, har återvänt. Relationerna mellan Förenta staterna och Ryssland verkar ha kört fast. Vi står också inför nya hot, som Nordkoreas snabbt framväxande kärnvapenprogram visar. Vissa hävdar att ett nytt kallt krig har brutit ut, endel anser att vi inte ännu nått den punkten, medan andra upplever att situationen är ännu värre. Men allt detta är ovidkommande. För mig är det verkliga problemet detta: mänskligheten står inför en allt längre lista av brännande problem som bara kan åtgärdas med hjälp av samarbete. Kapprustning, missilprogram och farlig politisk balansgång tar oss inte i rätt riktning. Det gör bara besinning och samarbete. Därför förespråkar Finland gemensamma lösningar i samförstånd som alla vinner på. Genom att bekämpa svart kol i Arktis och genom att förbättra flygsäkerheten i Östersjöregionen vill vi visa att små steg i rätt riktning är mycket bättre än stora i fel.

***

Förenta staterna är en av Finlands viktigaste partner politiskt och ekonomiskt. Våra relationer är starka och goda. Ett tecken på detta är det faktum att detta är mitt andra besök i USA på en månad. I slutet av augusti besökte jag Washington och träffade president Trump. Vi hade en bra diskussion om våra bilaterala relationer och om världens tillstånd. Fokus i våra diskussioner låg på säkerhet och ekonomi.

Förenta staterna är en av Finlands viktigaste handelspartner, ni är Finlands tredje viktigaste exportland. Ömsesidig handel har traditionellt resulterat i överskott för Finland, men det bör noteras att Finland har en mycket bredare bas av direktinvesteringar i USA. År 2015 fanns det cirka 250 finskägda företag som direkt sysselsatte 34 000 personer i USA.

Finlands förhållande till Minnesota är speciellt. Minnesota är ett av de områden som flest finländare har emigrerat till. Idag bor cirka 100 000 finskättlingar i Minnesota. I början av 1900-talet flyttade folk till Förenta staterna främst för att arbeta inom industrin och skogsbruket, i traditionell manuellt arbete. Idag flyttar finländare för att arbeta som specialister i företag eller för att utveckla egna företag. Eller för att utmärka sig inom professionell idrott, kultur och vetenskap. Jag kan inte låta bli att nämna att den nyaste nobelpristagaren i ekonomi Bengt Holmström är finländare och har arbetat i flera år som professor vid Yale och MIT. Det är också värt att notera att Minnesota, ”North Star State” och Finland har en hel del gemensamt. Vår befolkning och ekonomi är ungefär lika stora. Vårt klimat är likartat. Vi är båda kända för våra tusentals sjöar. Vi värdesätter utbildning och investerar i den. Vi utvecklar ren teknik och förnybar energi. Och sist men inte minst, som man inte kan undgå att se här idag, är ishockey ett ämne som vi båda förhåller oss passionerat till.

***

”Tillsammans” är temat för Finlands 100-årsjubileum. Genom att samarbeta har finländarna övervunnit många svårigheter, vunnit många svårförtjänta segrar. Men vi har aldrig varit ensamma i våra ansträngningar. Förenta staterna har varit och kommer att fortsätta vara en ytterst viktig partner för Finland. Och vice versa. Vi är inte bara här idag för att fira Finlands självständighet och goda relationer till Förenta staterna, utan också den starka vänskapen mellan Finland och Minnesota. Vi strävar efter att skapa en bättre värld genom samma värderingar och dygder. Jag vill tacka för denna möjlighet att få tala här idag. Jag ser nu fram emot att kunna fortsätta diskussionen. Jag önskar er, era företag och samhällen fortsatt framgång. Tack!