Tal av republikens president Sauli Niinistö till den avgående regeringen på Talludden den 24.6.2014

Ärade riksdagsledamot Katainen,

Tack för de vänliga orden. Jag vill tacka Er och medlemmarna i den regering som Ni lett för vårt drygt två år långa gott samarbete.

Er tid som statsminister föregicks av en period som finansminister som omfattade en valperiod. Under denna tid har ni ställts inför ”sju magra år”, och ekonomin har fortfarande inte återhämtat sig till 2007 års nivå. Gång på gång fick vi också märka att vi inte kunde låta de positiva ekonomiska prognoserna visa vägen, hur goda de än såg ut.

Efter det förra riksdagsvalet stannade man för en bredbasig regering, och denna regering fick länge söka en gemensam vision. Vi upplevde många ministerbyten och även portföljfördelningen sågs över. I slutskedet blev sextetten en kvintett. Trots allt detta strävade Ni som statsminister efter att skapa förtroende för regeringens verksamhet.

Ni lämnar nu uppdraget på egen begäran efter att Er regering vunnit totalt sjutton förtroendeomröstningar.

Regeringsperioden präglades av ekonomin och den globala ekonomiska krisen. Dess konsekvenser kunde varken Finland eller Europa undvika. Målet var alldeles riktigt att balansera den egna ekonomin och få till stånd ny tillväxt. Även följande regeringar är tvungna att ställa upp samma mål.

I EU-politiken har berättelsen, scenen och kulisserna ständigt skiftat. Också Finlands roll har förändrats. Mönstereleven har ifrågasatt mönstret men trots detta hållit sig till schemat.
Krisen i Ukraina har rubbat och fortsätter att rubba den europeiska säkerheten. Vårt eget försvarspolitiska tänkande grundar sig på kontinuitet, och i den senaste redogörelsen på framförhållning också vad gäller dåliga alternativ. Detta har varit den rätta linjen.

Samarbetet mellan regeringen och presidenten har löpt också med hänsyn till de nyaste paragraferna i grundlagen. Kanske vi ändå har varit tvungna att dela den erfarenheten att det åtminstone inte finns skäl att stifta fler paragrafer som går mot samma håll. Under våren fick vi erfara hur betydelsen av samarbete framhävs särskilt i krissituationer när samma tema behandlas både inom ramen för EU och i andra forum.

Ärade riksdagsledamot Katainen, jag vill tacka Er och ministrarna i Er regering för Ert arbete. Jag önskar Er lycka och framgång i Ert följande uppdrag.