Tal av republikens president Sauli Niinistö vid en galamiddag för Ukrainas president Petro Porosjenko i presidentens slott den 24 januari 2017

Jag önskar Er hjärtligt välkomna till Finland. Er tajmning är utmärkt, eftersom vi i år firar 100 år av självständighet i Finland. I år firar vi också att våra länder haft diplomatiska förbindelser i 25 år – eller 99-årsdag, beroende på hur man räknar.

Jubileumsåret för vår självständighet har temat ”Tillsammans”. Vi firar ett modernt Finland och dess historia som en nation som blomstrar också på 2000-talet. Vi mäter vår framgång i vanliga finländares välbefinnande och i vår positiva insats till nytta för hela världen. Vi har hållit fast vid våra värderingar och förbindelser också under svåra tider och alltid strävat efter att öka vår egen och andras välfärd.

För hundra år sedan var Finland och Ukraina delar av samma kejsardöme och Europas dramatiska omvälvningar drabbade oss båda. Ärade president, jag hoppas att Ert besök i Mannerheimmuseet i dag gav Er en fascinerande inblick i vår gemensamma historia. Marskalk Mannerheim upplevde de dramatiska omvälvningarna både i Ryssland, i Finland och i Ukraina, dit hans tjänstgöring i armén också förde honom.

Vi lever i en svår tid. Europas säkerhet har hotats flera gånger under de senaste åren. Konflikten i Ukraina har otvivelaktigt varit den allvarligaste händelsen. Finland ger sitt starka stöd för Ukrainas territoriella integritet och suveränitet. Vi anser att varje nation har rätt att fatta sina egna utrikes- och säkerhetspolitiska val. Finland accepterar inte Rysslands olagliga annektering av Krim eller upprättahållandet av instabiliteten i östra Ukraina.

Det är av största vikt att internationell rätt följs. Helsingforsslutakten och Parisstadgan för OSSE måste iakttas till fullo. Normandiegruppen och Minskförhandlingarna har vårt fulla stöd. Det finns inga alternativ till att genomföra Minskavtalet. Alla parter måste uppriktigt förbinda sig till freden.

* * *

Finland stöder Ukrainas och EU:s politiska samarbete och ekonomiska integration. Vi är medvetna om era målsättningar och val när det gäller Europa, vilka fastställts i associeringsavtalet. Ukraina bör beviljas visumfrihet omedelbart.

Europa är emellertid inte bara ett kall. Det är också en livsuppgift som kräver outtröttligt arbete och engagemang. Vi uppmanar Ukraina att fortsätta sitt reformarbete. Ert land har redan genomfört betydande åtgärder för att förnya bankväsendet, energisektorn och för att stärka rättsstaten. Vi förhåller oss positivt till era strävanden för att bekämpa korruptionen. Korruption föder misstro mellan folket och regeringen och undergräver hela nationens hållbarhet.

Den bilaterala handeln mellan våra länder erbjuder beaktansvärda möjligheter. Ukrainas ekonomi växer igen och i Finland är riktningen densamma. Det ser lovande ut. Vårt samförståndsavtal om energisektorn som undertecknades i dag ökar Ukrainas energisäkerhet. Avtalet stärker också vår bilaterala handel. Finlands mål är att vara världens mest miljövänliga land. Vi har gott om kunnande om energieffektivitet och bioenergi som vi gärna delar med er.

* * *

Finland och Ukraina samarbetar inom ett stort antal områden. Det viktigaste är ändå att relationen mellan våra länder stärks på alla plan. Ert besök i Finland och de omfattande samtal vi fört i dag är ett konkret bevis på att så sker.

Jag vill utnyttja denna möjlighet att tacka Er, ärade president, för den öppna dialog som vi fört under årens lopp. Jag önskar Er och Ukraina framgång i att utveckla ert land under dessa svåra tider. Jag vill också tacka er alla som genom er verksamhet bidragit till att stärka banden mellan Finland och Ukraina. Låt oss höja en skål för Ukraina och Finland och för framgångsrikt samarbete i framtiden.