Tal av republikens president Sauli Niinistö vid invigningen av Hossa nationalpark den 17 juni 2017

”I början darrade händerna”, berättar Matti Vainio från Suomussalmi om när han som skogsbruksingenjör gick in för att skydda urskogarna i Hossa. Men någon längre tid behövde de inte darra, för det idoga arbetet ledde till ökat stöd i Kajanaland och arbetet gav slutligen resultat: i dag blir Hossa Finlands 40:e nationalpark som en gåva till 100-åriga Finland.

***

Jag känner inte en enda finländare som tycker att naturen känns främmande eller saknar betydelse. Ibland händer det i alla fall att någon annan måste påminna oss, och kanske driva på oss lite: vi är omgivna av natur, i överflöd. Hossa nationalparks uppkomst är också en berättelse om just detta, om att vi vaknar till och ser det som är viktigt.

Hur skulle det kännas att bege sig från Kokalmus till Värikallio via Muikkupuro, och därifrån fortsätta längs med rutten Ölökyn-Ähkäsy för att beundra Julma-Ölkky? Redan namnen är fascinerande och bådar gott, men verkligheten överträffar troligen sagan också för namnens del. 

***

I dag firar vi Naturens dag. Dagens tema är Bli kär i sommarnatten. Och varför inte, igen en gång, som alla gånger förr. Jenni och jag kommer att hålla oss kvar i stämningen hela natten, för härifrån fortsätter vi till Joensuu för att följa Jukolakavlen. Som en fortsättning på Naturens dag lyder uppmaningen att övernatta utomhus. För dem som deltar i kavlen gäller det i stället att vaka utomhus hela natten.

I dag är också de vilda blommornas dag. En av de temablommor som utsetts för i år är teveronikan. När hon slår ut i blom – i dag är blomman inte bara en ”den” – sker det med en enskild blomma i taget, och den blommans prakt upphör när följande blomma slår ut. I vissa språk benämns teveronikan därför ”mannens trohet”, medan vi i Finland ofta kallar den ”förgät mig ej”, vem den längtan än gäller. Också här har vi finländare förstått oss bättre på naturen. Men som ni vet, enligt folklig visdom har alla blommor sin historia.

***

Människan kan inte konstruera det som naturen lyckas skapa. Naturen skapar en bouquet, bukett, av syner, dofter, smaker, ljud och en aning av något, det femte sinnet. Eller liv, död – och åter nytt liv. Det här gör oss små i jämförelse, vi är bara människor. 

Man kan hitta naturen när som helst, den har alltid öppet. Ingen reglerar dess öppettider. Naturen är Du, Du är en del av den, även om Du har tekniska mojänger för situationer av alla de slag. Och ingen kan bli kvitt sin natur, vilket man inte heller bör sträva efter.

***

I dag är det gott att vara här, i Hossa. För ungefär fyratusen år sedan gjordes målningarna på klippan därborta. Få se vad de säger sen, om fyratusen år framåt i tiden. Så här är naturens gång, vi utgör små delar, och i tur och ordning bygger vi på den långa tidsaxeln.

I dag är det gott att vara här, i Hossa.