Republikens president Sauli Niinistös tal med anledning av president Martti Ahtisaaris frånfälle den 16 oktober 2023

Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Bästa finländare

Vi har drabbats av en stor sorg och förlust. Budskapet om president Martti Ahtisaaris bortgång har nått oss. Han somnade in vid 86 års ålder, utmattad av en långvarig sjukdom.

Martti Ahtisaari var en internationell, stor finländare. Lärare, diplomat och statschef. Fredsförhandlare och mottagare av Nobels fredspris.

En finländare med ett stort hjärta. Han trodde på människan, bildningen och godheten. Han arbetade outtröttligt för att säkra fred och liv. Även för dem som bodde långt borta och under mycket olika omständigheter. För honom var människovärdet okränkbart.

Ahtisaari hade stor respekt för den sydafrikanske frihetskämpen Nelson Mandela som står bakom följande ord: ”Det som räknas i livet är inte enbart det faktum att vi har levt. Det är den skillnad vi har gjort i andras liv som avgör betydelsen av det liv vi lever.”

* * *

Martti Ahtisaari var en dem som evakuerades från Karelen. En evig flykting, som han ofta sade. Denna erfarenhet från barndomen, en flykt i kyla och mörker mot en okänd destination, påverkade hans världsbild och verksamhet. Den ledde inte till bitterhet, utan till förståelse för människors öde och värdet av fred.

Han var en fredsmedlare vars karriär omfattade ovanligt många internationellt betydande bedrifter. FN:s framlidne generalsekreterare Kofi Annan hade helt rätt när han sade att Ahtisaari är den enda person han känner som har skapat fred på tre kontinenter. Uppskattningen och tacksamheten för Ahtisaaris arbete lever vidare. Det fick jag märka senast i våras under de diskussioner jag förde i Sydafrika och Namibia.

Ahtisaaris livsverk som fredsmäklare belönades med Nobels fredspris 2008. Priset erhöll han för personliga meriter, men tilldragelsen är oförglömlig för alla finländare. Hela nationen berördes av detta erkännande.

I sitt Nobelföredrag konstaterade Ahtisaari att alla konflikter kan lösas: ”Krig och konflikter är inte oundvikliga. De orsakas av människor. Det finns alltid intressen som främjas med krig. Därför kan de som har makt och inflytande också stoppa dem.”

Detta är ett starkt budskap om hopp och lärdom, ett budskap som är relevant även i vår tid.

Fredsförhandlarens arbete lever vidare och är synligt. Efter sin presidentperiod grundade Ahtisaari Crisis Management Initiative, en fredsmedlingsorganisation som fortsätter arbetet med att främja fred och värna om detta värdefulla arv.

* * *

Martti Ahtisaari var republikens första president som utsågs genom direkt folkval. Som president hamnade han i en ny situation, dels som folkets president, dels för att Finland blev mer öppet orienterat mot väst och Europeiska unionen.

Förutom att Finland anslöt sig till EU tog vårt land också en aktiv internationell roll. President Ahtisaari agerade konsekvent, han öppnade portar och arbetade för internationell avspänning och dialog mellan bland annat Förenta staternas och Rysslands ledare.

Han ville att Finland skulle vara aktiv inom det internationella samfundet, eftersom det också låg i Finlands intresse.

I Finland minns vi Ahtisaaris arbete för att främja företagande och finländsk export, hans insatser för att minska den höga arbetslösheten och hans samarbete med statsrådet inför Finlands EU-medlemskap. Allt detta återspeglar en stor ansvarskänsla för fosterlandet.

* * *

Även om Ahtisaari bodde utomlands en stor del av sitt liv, var han enligt sina egna ord oerhört lycklig över att ha fått födas i ett nordiskt land. Han värdesatte det nordiska välfärdssamhället och det sätt på vilket Finland har byggts. Han ville göra den nordiska jämställdhetsmodellen känd ute i världen och framförde att ”ingenting kommer att förändras i vår värld om inte flickor och kvinnor får utbilda sig och delta i beslutsfattandet.”

För Ahtisaari var förtroende en central del av det som är finskt. Det var viktigt för honom att skapa förtroende också vid internationella förhandlingar. Han påtvingade inga färdiga modeller, men visste att endast förtroende kan leda till en hållbar förändring. Med hjälp av exempel och förståelse kan vi uppnå resultat.

President Martti Ahtisaaris bortgång är en stor förlust för hans familj och för hela Finlands folk. Eeva och Marko, ni färdades en lång väg tillsammans med Martti. Han lyfte vid flera tillfällen fram betydelsen av ert stöd.

I en tid av sorg och förlust känner vi samtidigt djup tacksamhet för Martti Ahtisaaris långa och betydelsefulla livsgärning till förmån för Finland och världen.