Uttalande av republikens president Sauli Niinistö på toppmötet under FN:s klimatkonferens i Katowice i Polen den 3 december 2018

Uttalande av republikens president Sauli Niinistö på toppmötet under FN:s klimatkonferens i Katowice i Polen den 3 december 2018

För två månader sedan visade oss rapporten av Mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC vilken avgörande inverkan en halv grad kan ha. Konsekvenserna av en temperaturhöjning på två grader skulle vara avsevärt värre än en höjning på 1,5 grader. För närvarande är vi inne på en farlig väg som leder till en höjning på rejält över två grader.

Det finns fortfarande hopp, men det finns ingen tid att förlora. Vi måste agera utan dröjsmål. Och ”vi” betyder var och en av oss. Vi måste alla göra mer och snabbare.

2015 var Finland ett av de första länderna som införde en klimatlag med en bindande målsättning att minska utsläppen med minst 80 procent före 2050. Sedan dess har vi också ställt upp ett mål om koldioxidneutralitet 2045. Vi har beslutat att förbjuda användning av kol i energiproduktionen 2029.

Trots det måste vi ytterligare påskynda våra klimatåtgärder. Jag har med glädje upptäckt en växande vilja i det finska samhället att verkligen göra det. Finland vill visa att det är möjligt att vara ett koldioxidneutralt, resurseffektivt samhälle utan att ge avkall på välfärd eller ekonomisk tillväxt.

I Finland känner vi redan av klimatförändringarna i våra närområden. Den arktiska regionen värms upp dubbelt så snabbt som resten av världen i genomsnitt. Som ordförande i Arktiska rådet arbetar Finland för att minska utsläppen av sot. Arktis kan inte räddas utan att vi minskar koldioxidutsläppen, men en minskning av sotutsläppen ger ytterligare och mer omedelbara resultat när det gäller att bromsa uppvärmningen. Att rädda Arktis är nödvändigt för att rädda världen.

Vi har ett huvudsakligt uppdrag här i Katowice och det är att enas om Parisavtalets regelbok. Det är ett mycket viktigt steg med tanke på det klimattoppmöte som generalsekreteraren ordnar i september nästa år.”

Vi vet alla att ambitionsnivån måste höjas. Vi måste intensifiera våra insatser tillsammans, här och nu. Det är vi skyldiga kommande generationer.