Kultaranta-keskustelut järjestetään jälleen kesällä 2014

Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 17/2014
16.4.2014

Ulkopoliittinen keskustelutapahtuma Kultaranta-keskustelut järjestetään jälleen tänä vuonna. Tasavallan presidentin kesäasunnolle Naantalin Kultarantaan kokoontuu 8.-9. kesäkuuta 2014 satakunta ulko- ja turvallisuuspolitiikan tuntijaa ja keskustelijaa. Yksi keskusteluiden kantavista aiheista tulee olemaan Venäjän kehitys.

Ensimmäisen kerran tasavallan presidentti Sauli Niinistö kutsui keskustelutilaisuuden koolle kesäkuussa 2013. Ajatuksen toistuvasti pidettävästä ulkopoliittisesta keskustelutapahtumasta presidentti oli esittänyt avatessaan valtiopäivät saman vuoden helmikuussa. Puheessaan hän totesi, että ulkopoliittista keskustelua on syytä ylläpitää ulkopoliittisten selontekojen väliaikanakin, koska maailma muuttuu niitä tiheämpään tahtiin. Kuluneen vuoden tapahtumat alleviivaavat presidentin toteamusta maailman muutoksen tahdista.

Kultaranta-keskusteluiden tavoitteena on luoda uudenlainen, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa avoimesti ja kriittisesti pohtiva kansallinen keskustelutapahtuma. Tasavallan presidentin erityisenä toiveena on tarjota mahdollisuus vuoropuhelulle. Kultaranta-keskusteluita avatessaan viime kesäkuussa presidentti Niinistö sanoi, että Suomessa on ollut taipumusta ohipuhumiseen ja totesi, että ohipuhumisesta olisi syytä päästä eteenpäin.

Kultaranta-keskusteluiden tarkemmasta ohjelmasta ja järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin.

Kultaranta-keskustelut