Lausunto tasavallan presidentin terveydentilasta

Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 8/2013
8.2.2013

Tasavallan presidentin kanslia julkistaa oheisen tasavallan presidentti Sauli Niinistön terveydentilaa koskevan lääkärinlausunnon:

* * *

LAUSUNTO TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEYDENTILASTA

Tasavallan Presidentin terveydentilan seurannan ja tehtyjen tutkimusten perusteella on laadittu vuosittain lausunto, jossa otetaan kantaa Tasavallan Presidentin terveydentilaan siltä osin, kuin on välttämätöntä presidentin toiminta- ja työkyvyn arvioimiseksi. Terveydentilasta tiedottaminen on aina vapaaehtoista ja lausunto terveydentilasta on laadittu Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön pyynnöstä.

Tasavallan Presidentin terveydentilaa on seurattu useiden eri lääkäreiden toimesta. Hänellä ei ole todettu sellaisia oireita tai sairauksia, jotka vaikuttaisivat hänen kykyynsä toimia tehtävässään.

Edellä mainitun vakuutamme todeksi kunniamme ja omantuntomme kautta.

 

Helsingissä 7.2.2013

(allekirjoitus)
Anita Pienimäki
vastaava työterveyslääkäri
Eduskunnan työterveysasema

(allekirjoitus)
Janne Reitala
apulaisylilääkäri
HYKS, Töölön sairaala