Naton huippukokous, Yhdysvallat, Venäjä sekä terrorismin tilannekuva esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
26.6.2018
Tiedote 332/2018 

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat tiistaina 26. kesäkuuta Naton huippukokouksesta, joka järjestetään Brysselissä 11.–12. heinäkuuta. Suomelle Naton kumppanimaana EU:n ja Naton välisen yhteistyön kehittäminen on keskeinen kokonaisuus. Suomi jakaa myös Naton huolen laajemmasta turvallisuudesta ja tarpeesta vakauttaa Euroopan eteläistä naapurustoa.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat lisäksi Yhdysvalloista sekä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisestä transatlanttisesta suhteesta. Keskustelussa arvioitiin viimeaikaista kehitystä myös monenvälisen järjestelmän kannalta. Kokouksessa keskusteltiin myös ajankohtaisista kysymyksistä liittyen Venäjään.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta saivat lisäksi katsauksen koskien terrorismin tilannekuvaa Suomessa. Suojelupoliisin arvion mukaan terrorismin uhkataso Suomessa on edelleen neliportaisen asteikon toiseksi alimmalla tasolla eli ”kohonnut”.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, osastopäällikkö Maimo Henriksson (Venäjä), p. 0295 351 247, osastopäällikkö Kimmo Lähdevirta (Yhdysvallat), p. 0295 351 746, ulkoministeriö; apulaispäällikkö Seppo Ruotsalainen (terrorismi), Suojelupoliisi, p. 0295 484 804