Presideanta Niinistö galleda Iis, Soađegilis ja Anáris

Dásseválddi presideantta kansliija
Dieđáhus 4/2020
27.2.2020

Dásseválddi presideanta Sauli Niinistö galleda Davvebađaeatnamis ja Lappis 5.-6. njukčamánus 2020.

Mátki álgá duorastaga 5. njukčamánu Iis, gos presideanta Niinistö deaivá gieldda ovddasteaddjiid ja báikkálaš skuvlalaččaid. Ságastallamis ovdan leat earret eará Ii áigeguovdilis áššit ja riikkaidgaskasaš beaggimage ožžon dálkkádatbargu. Lassin Niinistö deaivá gieldda olbmuid diibmu 10.30 Ii ođđa lihkadanguovddážis.

Iis presideanta Niinistö johtá Soađegillái. Prográmmas lea galledeapmi Soađegili gomuvuođakampusis Tähteläs, gos presideanta Niinistö oahpásmuvvá Soađegili geofysihka observatoriijai, Dálkediehtaga lágádusa Árktalaš gomuvuođaguovddážii ja deaivá Soađegili gieldda ovddasteaddjiid. Veaigin presideanta Niinistö oassálastá Suoma vuosttas eallingávvamálliin huksejuvvon sosiála- ja dearvvašvuođaguovddážii, Buresbirgejupmeguovddáš Sopukka vihahandoaluide ja deaivá gieldda olbmuid Sopukka šiljus diibmu 15.30.

Bearjadaga 6. njukčamánu presideanta Niinistö galleda Leammis Anáris, gos son deaivá Sámedikki, Nuortalaččaid siidačoahkkima ja Anára gieldda ovddasteaddjiid ja ságastallá singuin áigeguovdilis áššiin. Lassin presideanta Niinistö oahpásmuvvá sámekultuvrii ja boazodollui Paltto dálus ja luonddus.