Presidentti Niinistö esitteli Suomen tasa-arvo-ohjelman sitoumukset New Yorkissa

Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 37/2012
25.9.2012

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui maanantaina 24.syyskuuta New Yorkissa Yhdysvaltojen johdolla perustettavan ”Equal Futures Partnership” -aloitteen lanseeraustilaisuuteen. Aloitteen tavoitteena on parantaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia laajentamalla heidän mahdollisuuksiaan osallistua poliittiseen ja kansalaisvaikuttamiseen sekä edistää taloudellista voimaannuttamista aloitteeseen osallistuvissa maissa.

Yhdysvaltain ulkoministerin Hillary Rodham Clintonin emännöimässä tilaisuudessa presidentti Niinistö esitteli Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan sisältyvät konkreettiset uudet kansalliset sitoumukset, jotka koostuvat kolmesta teemasta.

Suomi sitoutuu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen demokratian ja kansalaisvaikuttamisen vahvistamisessa ja kotouttamispolitiikan kehittämisessä. ”Maahanmuuttajanaisten tarpeet ja asema tulee huomioida kotouttamispolitiikassamme”, presidentti Niinistö sanoi puheessaan.

Lisäksi Suomi sitoutuu siihen, että sukupuolinäkökulmaa sisällytetään talouspolitiikkaan. Kolmanneksi Suomi sitoutuu myös edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa koulutuksessa ja tutkimuksessa laatimalla koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman.

Vaikka lähes kaikki YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet sukupuolten tasa-arvon edistämiseen sopimusjärjestelyin, on tasa-arvon saavuttaminen useissa maissa vielä kaukainen tavoite. Suomi kuuluu kansainvälisessä vertailussa pieneen ryhmään maita, joissa tasa-arvo on pitkälle toteutunut.

Equal Futures Partnership -aloitteen perustajajäseniä ovat Suomen ja Yhdysvaltojen lisäksi Alankomaat, Australia, Benin, Bangladesh, Indonesia, Jordania, Peru, Senegal, Tanska, Tunisia sekä EU.