Presidentti Niinistö YK:ssa: Suomi on valmis kantamaan vastuun turvallisuusneuvostossa

Copyright © Tasavallan presidentin kansliaCopyright © Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 38/2012
25.9.2012

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti YK:n yleiskokouksen puheenvuorossaan turvallisuusneuvoston merkitystä kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistäjänä.

”Maamme on halukas kantamaan turvallisuusneuvoston jäsenyydestä aiheutuvan vastuun,” presidentti Niinistö sanoi tiistaina 25. syyskuuta 2012 YK:n päämajassa New Yorkissa. ”Olemme valmiit etsimään rakentavia ja tasapuolisia ratkaisuja yhteisiin ongelmiin”.

Presidentti Niinistö korosti myös Suomen vahvaa roolia YK:n rauhanturvatoiminnassa ja sitoutumista myös rauhanturvatyön kehittämiseen mm. koulutuksen muodossa. ”Turvallisuusneuvoston valtuuttama rauhanturvatoiminta tarjoaa hyvän välineen tähän työhön. Suomi on osallistunut YK:n rauhanturvatoimintaan koko jäsenyytensä ajan.”

Puheessaan presidentti Niinistö nosti esille myös rauhanvälityksen merkityksen, mihin Suomi on niin ikään antanut vahvan panoksensa. ”Viime vuonna tässä kokoussalissa hyväksyttiin Suomen ja Turkin aloitteesta päätöslauselma, jolla lujitetaan rauhavälityksen säädösperustaa”.

Presidentti Niinistö totesi joukkotuhoaseiden muodostavan vakavan uhan kansainväliselle turvallisuudelle. Niiden leviämisen estäminen on siksi välttämätöntä. Suomi ilmaisi myös valmiutensa osallistua mm. kemiallisten aseiden monitorointiin Lähi-idässä.

Presidentti painotti YK:n turvallisuusneuvoston roolia Syyrian konfliktin ratkaisemisessa. ”Siviilien surmaamisen on loputtava. Kaikkien turvallisuusneuvoston jäsenten on tehtävä yhteistyötä ulospääsyn löytämiseksi”.