Puolustusvoimien harjoitustoiminta ja puolustusselonteko esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 752/2020
27.11.2020

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta käsittelivät 27.11. suunnitelmaa puolustusvoimien kansainvälisestä harjoitusyhteistyöstä vuonna 2021.

Puolustusministeriö päättää puolustusvoimien kansainvälisen harjoitussuunnitelman hyväksymisestä TP-UTVA:n linjausten pohjalta tiedotettuaan ensin eduskunnan puolustus- ja ulkoasiainvaliokuntia. Puolustusministeriö tiedottaa puolustusvoimien kansainvälisen harjoitussuunnitelman sisällöstä tarkemmin, kun suunnitelma on hyväksytty.
Lisäksi TP-UTVA keskusteli puolustusselonteon valmistelusta.

Lisätietoja: osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, ulkoministeriö; ylijohtaja Esa Pulkkinen, p. 0295 140 300, puolustusministeriö