Puolustusvoimien osallistuminen kansainväliseen harjoitus- ja koulutustoimintaan, arktinen huippukokous ja Syyrian tilanne esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
12.10.2018
Tiedote 474/2018

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät perjantaina 12. lokakuuta puolustusvoimien osallistumista kansainväliseen koulutus- ja harjoitustoimintaan vuonna 2019. Kansainvälinen koulutus- ja harjoitustoiminta on tärkeä osa Suomen puolustuskyvyn ylläpitämistä, kehittämistä ja osoittamista. Sen merkitys on korostunut viime vuosina puolustusvoimien uusien tehtävien edellyttämien valmiuksien ja kyvyn kehittämisessä.

Harjoituksiin osallistutaan Suomen omista lähtökohdista. Osallistumisessa otetaan huomioon sekä harjoitusten merkitys Suomen puolustuskyvyn kehittämisen kannalta että ulko- ja turvallisuuspoliittiset näkökohdat. Puolustusministeriö päättää harjoitussuunnitelman hyväksymisestä myöhemmin lokakuussa ja tiedottaa sen jälkeen asiasta.

Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen puheenjohtajuutta Arktisessa neuvostossa. Suomi pyrkii järjestämään arktisten maiden huippukokouksen puheenjohtajakaudella. Huippukokouksella vahvistettaisiin sitoutumista rauhaan, vakauteen ja rakentavaan yhteistyöhön. Suomi ehdottaa, että kokouksen tavoitteena olisi vähentää mustan hiilen päästöjä ja lisätä arktisen merenkulun turvallisuutta. Huippukokouksen järjestämisestä jatketaan keskusteluja arktisten maiden kanssa.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat lisäksi Syyrian ajankohtaisesta tilanteesta. Suomi on huolissaan Idlibin tilanteesta. Demilitarisoidun suojavyöhykkeen muodostaminen on tärkeää siviilien suojelemiseksi ja humanitaarisen hädän leviämisen estämiseksi. YK-vetoisia neuvotteluja on jatkettava poliittisen ratkaisun aikaansaamiseksi Syyrian kriisiin.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, johtava asiantuntija Aleksi Härkönen (arktinen huippukokous), p. 0295 350 471, osastopäällikkö Leena-Kaisa Mikkola (Syyria), p. 0295 351 977, ulkoministeriö; ylijohtaja Janne Kuusela (puolustusvoimien harjoitustoiminta), p. 0295 140 300, puolustusministeriö