Suomen kriisinhallintaosallistuminen, Irakin OIR-operaatio, Nato-asiat ja Venäjä esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 
19.6.2019

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät keskiviikkona 19. kesäkuuta Suomen osallistumista sotilaalliseen kriisinhallintaan, kohdemaiden puolustuskapasiteetin kehittämistoimiin sekä nopean toiminnan joukkoihin.

Suomi osallistuu tällä hetkellä kymmeneen sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon yhteensä noin 400 sotilaalla YK:n, EU:n ja Naton sekä kansainvälisen Isisin vastaisen koalition puitteissa. Kokouksessa linjattiin, että Saksan johtamaan EU:n taisteluosastoon asetetaan vuonna 2020 panssaritiedusteluosasto ja että Naton nopean toiminnan joukkojen valmiusvuoroon vuonna 2021 ilmoitetaan maavoimien jääkärikomppania ja vuonna 2022 ilmavoimien hävittäjäosasto.

TP-UTVA linjasi, että Suomi jatkaa osallistumista OIR-operaatiossa (Operation Inherent Resolve) Irakissa noin 80 sotilaalla vuoden 2020 loppuun asti. Tämä sisältää osallistumisen koulutus- ja neuvonantotehtäviin sekä tähän liittyviin esikunta-, hallinto- ja tukitehtäviin. Eduskunnalle annetaan asiassa selonteko sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisesti.

TP-UTVA sai myös katsauksen Naton kehitykseen ja ajankohtaisiin Suomen Nato-kumppanuutta koskeviin kysymyksiin.

Kokouksessa keskusteltiin lisäksi Venäjän sisäisestä tilanteesta ja Venäjään liittyvistä kansainvälispoliittisista kysymyksistä. Esillä olivat myös Suomen ja Venäjän sekä EU:n ja Venäjän väliset suhteet.

Lisätietoja: osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, osastopäällikkö Maimo Henriksson (Venäjä), p. 0295 351 247, ulkoministeriö; ylijohtaja Janne Kuusela (kriisinhallinta, OIR, Nato), p. 0295 140 300, puolustusministeriö