Suomen osallistuminen eräisiin kriisinhallintaoperaatioihin, arktinen huippukokous, Lähi-idän tilanne ja Suomen Nato-kumppanuus esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 288/2018
1.6.2018

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät perjantaina 1. kesäkuuta Suomen osallistumista eräisiin kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin.

Kokouksessa linjattiin, että Suomi jatkaa osallistumistaan turvallisuussektorin koulutus- ja neuvonantotoimintaan Irakissa 1.1.–31.12.2019 noin 80 sotilaalla. Osallistuminen tapahtuu kansainvälisen ISILin vastaisen koalition puitteissa. Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat myös, että Suomi lisää osallistumistaan Naton Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa noin 60 sotilaaseen 1.1.2019 alkaen toistaiseksi. Suomen osallistumisen painopiste on jatkossa Saksan johtamalla komentoalueella Pohjois-Afganistanissa.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat, että Suomi jatkaa arktisen huippukokouksen järjestämisen edistämistä Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden (2017–2019) aikana. Tavoitteena on vahvistaa arktisten valtioiden yhteistä pyrkimystä rauhaan, vakauteen ja rakentavaan yhteistyöhön alueella.

Kokouksessa keskusteltiin myös ajankohtaisesta tilanteesta Lähi-idässä. Suomi on huolestunut jännitteiden lisääntymisestä alueella. Yhdysvaltojen päätös irtautua Iranin ydinohjelmasopimuksesta on valitettava. Sopimuksen jatko tulee silti pyrkiä turvaamaan, sillä se on keskeinen Lähi-idän alueellisen turvallisuuden ja ydinaseiden leviämisen estämisen kannalta. Ponnisteluita Syyrian konfliktin ratkaisemiseksi YK-vetoisen Geneven prosessin kautta on lisättävä. Suomi toivoo, että Irakin toukokuisten vaalien jälkeen muodostettava uusi hallitus jatkaa päättäväisesti maan vakauttamista ja jälleenrakennusta yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Gazan tilanne on huolestuttava. On toimittava humanitaarisen tilanteen välittömäksi helpottamiseksi ja saarron poistamiseksi.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta saivat lisäksi ajankohtaiskatsauksen Suomen Nato-kumppanuuteen liittyen.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, johtava asiantuntija Aleksi Härkönen (arktinen huippukokous), p. 0295 350 471, osastopäällikkö Leena-Kaisa Mikkola (Lähi-itä), p. 0295 351 977, ulkoministeriö; apulaisosastopäällikkö Helena Partanen (kriisinhallinta), p. 0295 140 310, puolustusministeriö