Suomen osallistuminen Naton koulutusoperaatioon Irakissa, puolustusselonteko ja EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 277/2021
30.4.2021

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat 30. huhtikuuta Suomen osallistumisesta Naton NMI-koulutusoperaatioon Irakissa.

Kokouksessa keskusteltiin myös puolustusselonteon valmistelusta.

Lisäksi TP-UTVA keskusteli EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön suunnasta tulevina vuosina eli strategisesta kompassista, joka koskee erityisesti EU:n kriisinhallinnan, kriisinsietokyvyn, suorituskykyjen ja kumppanuuksien kehittämistä.

Lisätietoja: osastopäällikkö Mikko Kinnunen, p. 0295 351 820, ulkoministeriö; ylijohtaja Esa Pulkkinen p. 0295 140 300, puolustusministeriö