Suomen puheenjohtajuus Euroopan neuvostossa, Ranskan tekemä Euroopan interventioaloite ja ydinasekysymykset esillä TP-UTVA:ssa

Valtioneuvoston viestintäosasto
24.8.2018
Tiedote 382/2018

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 24. elokuuta Suomen tulevasta puheenjohtajuuskaudesta Euroopan neuvostossa ja järjestöä koskevista ajankohtaisista kysymyksistä.

Suomi toimii Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajana 21.11.2018–17.5.2019. Puheenjohtajuuskauden keskeinen tavoite on vahvistaa järjestön työtä eurooppalaisen ihmisoikeus- ja oikeusvaltiojärjestelmän turvaamiseksi. Suomen puheenjohtajuuskaudella järjestetään Helsingissä muun muassa ulkoministerikokous toukokuussa 2019.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat lisäksi Ranskan tekemästä Euroopan interventioaloitteesta ja linjasivat, että Suomi ilmaisee kiinnostuksensa osallistua aloitteeseen. Aloitteella pyritään kehittämään eurooppalaista puolustusalan yhteistyötä ja toimintakykyjä. Lisäksi TP-UTVA keskusteli Ranskan ja Suomen puolustusta koskevasta yhteistyöstä.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta saivat lisäksi katsauksen ydinaseisiin ja ydinasevalvonnan näkymiin.

Lisätietoja: osastopäällikkö Jukka Salovaara, p. 0295 350 636, ulkoministeriö; ylijohtaja Janne Kuusela (Euroopan interventioaloite), p. 0295 140 300, puolustusministeriö