Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022

Istunnon ajankohta 1.4.2022 10.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen


Oikeusministeriö


Sisäministeriö

Tanja Ulvinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488696

Hengenpelastusmitalien antamista koskevan asian saattaminen hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi


Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen


Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530247

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, Kansliapäällikkö p.+35 8295330182

Liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi

Liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö

Tom Strandström, Erityisasiantuntija p.029 5163430

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Euroopan unionin asetuksen täydentämisestä sekä Finanssivalvonnasta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta (HE 229/2021 vp; EV 20/2022 vp)


Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250364

Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanevan elimen merisuojelualueiden perustamista koskevien päätösten 2010/1-6, 2012/1 sekä 2021/1 hyväksyminen