Tasavallan presidentin esittely 10.5.2019

Istunnon ajankohta 10.5.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160170

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta (EK 56/2018 vp)


Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om ändring av 25 a och 29 § kommunalskattelagen för Åland 2. Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland 3. Landskapslag om ändring av 9 och 17 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 4. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter.

1. Vallag för Åland 2. Landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar 4. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om valfinansiering


Sisäministeriö

Anne Ihanus, Rajavartioylitarkastaja, esittelijä p.029 5421608

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 241/2018 vp; EV 314/2018 vp)

Suvianna Pato-Oja, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488379

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 242/2018 vp; EV 318/2018 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 55/2018 vp; EV 310/2018 vp)

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja, esittelijä p.029 5488591

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXIV-26 – XXXIV-42 hyväksyminen


Valtiovarainministeriö

Jaana Vehmaskoski, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530267

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 259/2018 vp; EV 321/2018 vp)