Tasavallan presidentin esittely 10.6.2022

Istunnon ajankohta 10.6.2022 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Arvonimien myöntäminen


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus


Oikeusministeriö


Valtiovarainministeriö


Maa- ja metsätalousministeriö

Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp; EV 61/2022 vp)

Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (EK 25/2022 vp; LA 33/2022 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Tiina Oinonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295049295

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta (HE 59/2022 vp; EV 57/2022 vp)


Ympäristöministeriö

Outi Kumpuvaara, Hallitussihteeri p.029 5250225

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ilmastolaiksi (HE 27/2022 vp; EV 60/2022 vp)