Tasavallan presidentin esittely 11.1.2019

Istunnon ajankohta 11.1.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Kirsti Pohjankukka, Lähetystöneuvos p.029 5350038

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyjen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 229/2018 vp; EV 184/2018 vp)

Oikeusministeriö

Miia Ljungqvist, Neuvotteleva virkamies p.029 5150171

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 17/2018 vp; EV 134/2018 vp)

Sisäministeriö

Anne Ihanus, Lainsäädäntöneuvos p.029 5421608

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 201/2017 vp; EV 148/2018 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Kirsi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162451

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (HE 153/2018; EV 183/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maija Mansikkaniemi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342016

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta (HE 186/2018 vp; EV 164/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Henna Huhtamäki, Neuvotteleva virkamies p.029 5163072

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 188/2018 vp; EV 195/2018 vp)