Tasavallan presidentin esittely 11.11.2022

Istunnon ajankohta 11.11.2022 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Arto Haapea, Lähetystöneuvos p.029 5350416

Kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Malesian hallituksen välillä tehdyn puitesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Thaimaan kuningaskunnan välillä tehdyn puitesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Oikeusministeriö


Sisäministeriö

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja, esittelijä p.029 5488591

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXVI-1 – XXXVI-13 hyväksyminen


Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen


Valtiovarainministeriö


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Marjaana Larpa, Hallitusneuvos p.+35 8295330480

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 159/2022 vp; EV 126/2022 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Inka Näkkäläjärvi, Erityisasiantuntja, esittelijä p.+35 8295342052

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 91/2022 vp; EV 104/2022 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Mari Hankaankorpi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047331

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (HE 173/2022 vp; EV 130/2022 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Pekka Paaermaa, Hallitussihteeri p.029 5163004

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 179/2022 vp; EV 121/2022 vp)


Ympäristöministeriö

Lasse Tallskog, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250284

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 120/2022 vp; EV 112/2022 vp)