Tasavallan presidentin esittely 11.12.2020

Istunnon ajankohta 11.12.2020 11.00 | Paikka: Helsinki


Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Arvonimien myöntäminen


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Kalle Kankaanpää, Lähetystöneuvos p.029 5351816

Eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta 2019 EK 46/2020 vp – K 3/2020 vp


Oikeusministeriö

Sami Kiriakos, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150054

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta (HE 183/2020 vp; EV 169/2020 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 110/2020 vp; EV 137/2020 vp)


Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen


Valtiovarainministeriö

Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 170/2020 vp; EV 156/2020 vp)

Jarmo Huotari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530418

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta (HE 147/2020 vp; EV 139/2020 vp

Marja Niiranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530238

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta (HE 143/2020 vp; EV 155/2020 vp)

Upi Talsi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530868

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tullilain muuttamisesta (HE 172/2020 vp; EV 166/2020 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sini Keinonen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330145

Suomen ja Tanskan välillä Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen


Maa- ja metsätalousministeriö

Marja Kokkonen, Metsäneuvos p.029 5162444

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta (HE 151/2020 vp; EV 149/2020 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Niko-Matti Ronikonmäki, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5342129

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 153/2020 vp; EV 142/2020 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Pauliina Kanerva, Hallitusneuvos p.+35 8295060160

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 154/2020 vp; EV 138/2020 vp)

Kirsi Hyttinen, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295048263

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta (HE 155/2020 vp; EV 140/2020 vp)

Jenni Tapio, Johtava asiantuntija p.+35 8295047089

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (HE 205/2020 vp; EV 159/2020 vp)

Iida Huhtanen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047346

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta (HE 8/2020 vp; EV 132/2020 vp)

Inkeri Lilleberg, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047092

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta (HE 70/2020 vp; EV 146/2020 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Hanna Tossavainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163005

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta (HE 108/2020 vp; EV 148/2020 vp)

Liisa Holopainen, Hallitussihteeri p.029 5163593

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 179/2020 vp; EV 157/2020 vp)

Pekka Paaermaa, Hallitussihteeri p.029 5163180

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta (HE 140/2020 vp; EV150/2020 vp)