Tasavallan presidentin esittely 11.3.2022

Istunnon ajankohta 11.3.2022 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Apulaissotilasedustajien vaihdoksia


Valtiovarainministeriö


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sami Aalto, Hallitusneuvos p.+35 8295330082

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 127/2021 vp; EV 9/2022 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö