Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020

Istunnon ajankohta 11.6.2020 13.30 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Valtioneuvoston kanslia

Mikko Koskinen, Valtiosihteeri

Arvonimien myöntäminen

Assi Salminen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160215

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta


Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Outi Hyvärinen, Lähetystöneuvos p.029 5350035

Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2020


Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

1) Helsingin hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 20) täyttäminen 2) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen


Puolustusministeriö

Antti Korkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5140435

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Maa- ja metsätalousministeriö

Sara Vänttinen, Hallitussihteeri p.029 5162065

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (HE 76/2020 vp; EV 58/2020 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Sami Teräväinen, Hallitussihteeri p.+35 8295060088

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 22/2020 vp; EV 49/2020 vp)

Kirsti Haapa-aho, Erityisasiantuntija p.+35 8295047172

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 12/2020 vp; EV 55/2020 vp)

Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 42/2020 vp; EV 56/2020 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19 epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta (HE 78/2020 vp; EV 57/2020 vp)

Juha Luomala, sosiaalineuvos p.029 5163492

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 5/2020 vp; EV 52/2020 vp)

Kirsi Päivänsalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5163195

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta (HE 15/2020 vp; EV 54/2020 vp)

Tuula Andersin, Hallitussihteeri p.029 5163506

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (HE 88/2019 vp; EV 45/2020 vp)

Emmi Äärynen, Hallitussihteeri p.029 5163517

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi (HE 28/2020 vp; EV 48/2020 vp)