Tasavallan presidentin esittely 12.2.2021

Istunnon ajankohta 12.2.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Saija Nurminen, Lähetystöneuvos p.029 5350202

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsbidrag till bildningsförbund 3. Landskapslag landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola 4. Landskapslag om tillämpning av växtskyddslagen 5. Landskapslag om upphävande av 9 § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 7. Landskapslag om ändring och temporär ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna 8. Landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland 9. Landskapslag om upphävande av landskapslagen om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget. 10. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomuksen ratkaiseminen *

Armonanomusten hylkääminen *

Armonanomuksen jättäminen varteen ottamatta *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311

Suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehtyyn sopimukseen on sovittu eräistä teknisluonteisista muutoksista, joista kyseisen sopimuksen 70 artiklan mukaisen muutospöytäkirjan allekirjoittamista varten haetaan allekirjoitusvaltuudet


Sosiaali- ja terveysministeriö

Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 230/2020 vp; EV 221/2020 vp)