Tasavallan presidentin esittely 12.4.2019

Istunnon ajankohta 12.4.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen


Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö p. 0916 067 502

Korkeimman oikeuden presidentin viran täyttäminen

Ville Hinkkanen, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 165

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 212/2018 vp; EV 305/2018 vp)

Anne Hartoneva, hallitusneuvos p. 0295 150 344

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta (HE 222/2018 vp; EV 267/2018 vp)

Paulina Tallroth, Hallitusneuvos p.029 5150146

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 175/2018 vp; EV 265/2018 vp)

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp – EV 259/2018 vp)

1. Landskapslag om ändring av polislagen för Åland 2. Landskapslag om ändring av polislagen för Åland

Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228

1) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 4) Itä-Suomen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

1) Helsingin hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen


Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530292

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2017 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Antero Toivainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530098

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 282/2018 vp; EV 301/2018 vp)

Marja Isomäki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530414

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta (HE 278/2018 vp; EV 316/2018 vp)

Tarja Järvinen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530089

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 304/2018 vp; EV 271/2018 vp)

Armi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530399

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 305/2018 vp; EV 276/2018 vp)

Leena Aine, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530032

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3-5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta (HE 308/2018 vp; EV 238/2018 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Matti Sillanmäki, Hallitusneuvos p.+35 8295330193

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 235/2018 vp; EV 242/2018 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532

Suomen liittyminen Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjaan, perussopimuksen yhdeksänteen lisäpöytäkirjaan ja yleisohjesäännön ensimmäiseen lisäpöytäkirjaan

Jari Gröhn, Liikenneneuvos p.029 5342501

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 245/2018 vp; EV 250/2018)

Janne Mänttäri, Hallitussihteeri p.029 5342569

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 265/2018 vp; EV 252/2018 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eila Mustonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163460

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta (HE 69/2018 vp; EV 309/2018 vp)

Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 296/2018 vp; EV 298/2018 vp)

Annika Parsons, Neuvotteleva virkamies p.029 5163596

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lastensuojelulain muuttamisesta (HE 237/2018 vp; EV 317/2018 vp)


Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, Hallitusneuvos p.+35 8295250244

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (HE 268/2018 vp; EV 253/2018 vp)