Tasavallan presidentin esittely 12.5.2023

Istunnon ajankohta 12.5.2023 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland, 2. Landskapslag om tillämpning av lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen, 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Landskapsrevisionen.

Tasavallan presidentin asetus eräiden maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä (laki 559/2012, HE 53/2012 vp) sekä 2) sopimus Suomen ja Ruotsin välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta (laki 343/2023, HE 262/2022 vp).


Sisäministeriö

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja, esittelijä p.029 5488591

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXVI-14 – XXXVI-17 hyväksyminen


Puolustusministeriö

Antti Korkala, Henkilöstöjohtaja p.029 5140435

Kenraalin virkaan nimittäminen

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Apulaissotilasedustajan vaihdos