Tasavallan presidentin esittely 13.3.2020

Istunnon ajankohta 13.3.2020 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530292

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2018 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Isamaria Mäkiaho, Neuvotteleva virkamies p.+35 829516001

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 84/2019 vp; EV 5/2020 vp)

Upi Talsi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530868

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 90/2019 vp; EV 1/2020 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Marjaana Larpa, Hallitussihteeri p.+35 8295330350

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 99/2019 vp; EV 4/2020 vp)