Tasavallan presidentin esittely 13.5.2022

Istunnon ajankohta 13.5.2022 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö

Kati Pärnänen, Johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p.029 5150288

Valtakunnansyyttäjän viran täyttäminen


Valtiovarainministeriö

Miska Lautiainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530212

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 187/2021 vp; EV 42/2022 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö


Maa- ja metsätalousministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö

Laura Terho, Lakimies p.+35 8295163550

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi huumausainelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 29/2022 vp; EV 50/2022 vp)