Tasavallan presidentin esittely 13.8.2021

Istunnon ajankohta 13.8.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö

Jasmiina Jokinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150078

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vanhusasiavaltuutetusta (HE 82/2021 vp; EV 113/2021 vp)


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo@vnk.fiAvautuu uudessa välilehdessä.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaAvautuu uudessa välilehdessä.


Liikenne- ja viestintäministeriö

Saara Reinimäki, Yksikön johtaja, liikenneneuvos p.029 5342087

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi (HE 78/2021 vp; EV 82/2021 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö

Jarno Virtanen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163495

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta (HE 80/2021 vp; EV 100/2021 vp)