Tasavallan presidentin esittely 14.1.2022

Istunnon ajankohta 14.1.2022 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Euroopan neuvoston yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta (uudistettu) (Hallituksen esitys eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta (HE 223/2021 vp)) 2. Eurooppalainen yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta (Hallituksen esitys eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta (HE 223/2021 vp))


Maa- ja metsätalousministeriö


Liikenne- ja viestintäministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö

Kirsi Hyttinen, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295048263

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 160/2021 vp; EV 203/2021 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 129/2021 vp; EV 208/2021 vp)


Ympäristöministeriö

Hanne Lohilahti, Erityisasiantuntija p.+35 8295250374

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta (EV 193/2021 vp ─ HE 154/2021 vp)