Tasavallan presidentin esittely 14.4.2023

Istunnon ajankohta 14.4..2023 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Valtioneuvoston kanslia

Heidi Kaila, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160313

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta (EK 87/2022 vp)


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Tasavallan presidentin asetus polttoaineen laadunvalvonnan hoitamisesta Ahvenanmaalla

1. Landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar, 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård, 3. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter, 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, 5. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd, 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, 7. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd, 8. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen, 9. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer, 10. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården, 11.Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, 12.Landskapslag om ändring av 27 § landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården, 13. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd 14.Landskapslag om ändring av landskapslagen om socialvård.

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomusten hylkääminen*

Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessäkirjaamo.vnk@gov.fiLinkki toiselle sivustolle.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.


Sisäministeriö

Tanja Ulvinen, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488696

Hengenpelastusmitalien antamista koskevan asian saattaminen hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi


Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Hallitusneuvos p.029 5140431

Kenttäpiispan virkaan nimittäminen


Valtiovarainministeriö


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330086

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2022 vp; EV 334/2022 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö