Tasavallan presidentin esittely 14.7.2023

Istunnon ajankohta 14.7.2023 9.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta, p. 029 5350340

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tietoturvallisuudesta Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä tehdyn sopimuksen ja turvallisuussääntöjen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen irtisanomiseksi (HE 4/2023vp; EV 4/2023 vp)


Puolustusministeriö

Osastoesiupseeri Sami Roikonen, p. 029 5140442

Vaihdos ja tehtävään määrääminen puolustusasiamieskunnassa


Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, p. 029 5162478

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen (SopS 48/1981) liitteeseen 1 ehdotettujen muutosten hyväksyminen