Tasavallan presidentin esittely 15.1.2021

Istunnon ajankohta 15.1.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Oikeusministeriö

Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2020 vp; EV 213/2020 vp)

Lauri Rautio, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150380

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 184/2020 vp; EV 220/2020 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen tehtäviin määrääminen

1) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen


Sisäministeriö

Hannele Taavila, Poliisijohtaja p.029 5488568

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 235/2020 vp; EV 205/2020 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Susanna Paakkola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162448

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 219/2020 vp.; EV 214/2020 vp)

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 175/2020 vp; EV 208/2020 vp)

Sara Vänttinen, Hallitussihteeri p.029 5162065

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta (HE 220/2020; EV 222/2020 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Jenni Rantio, Hallitusneuvos p.029 5342075

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 177/2020 vp; EV 215/2020 vp)