Tasavallan presidentin esittely 15.12.2023

Istunnon ajankohta 15.12.2023 13.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 28/2023 vp; EV 53/2023 vp)


Ulkoministeriö


Oikeusministeriö


Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 38/2023 vp; EV 35/2023 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 67/2023 vp; EV 34/2023 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 16/2023 vp; EV 15/2023 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö


Ympäristöministeriö

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.