Tasavallan presidentin esittely 15.3.2019

Istunnon ajankohta 15.3.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Oikeusministeriö

Ville Hinkkanen, Apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p.029 5150165

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 271/2018 vp; EV 227/2018 vp)

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 3. Landskapslag om ändring av arkivlagen för landskapet Åland 4. Landskapslag om ändring av statistiklagen för landskapet Åland 5. Landskapslag om ändring av 23a § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon 6. Landskapslag om ändring av 34 och 67 § landskapslagen om gymnasieutbildning 7. Landskapslag om ändring av 19 § landskapslagen om energideklaration för byggnader 8. Landskapslag om ändring av 20 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet 9. Landskapslag om ändring av 37 § förvaltningslagen för landskapet Åland 10. Landskapslag om ändring av 20 § landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter 11. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 12. Landskapslag om ändring av 4 och 32 § landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet 13. Landskapslag om ändring av 20 § landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 14. Landskapslag om ändring av 14 § landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar 15. Landskapslag om ändring av 5h § landskapslagen om lotterier 16. Landskapslag om ändring av 58 § körkortslagen för Åland 17. Landskapslag om ändring av 17 § landskapslagen om vattenfarkoster 18. Landskapslag om en reform av kommunstrukturen på Åland 19. Kommunstrukturlag för Åland

1. Landskapslag om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd 3. Landskapslag om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2018 4. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård 5. Landskapslag om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

Sisäministeriö

Veli-Pekka Hautamäki, Pelastusylitarkastaja, esittelijä p.029 5488419

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen

Valtiovarainministeriö