Tasavallan presidentin esittely 16.10.2020 (klo 12.30)

KANSAINVÄLINEN SOPIMUS

Oikeusministeriö

Sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen
•    Asiatunnus OM/2020/101
•    Esittelijä Katariina Jahkola, Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö, p. 029 5150246
•    Ministeri Anna-Maja Henriksson

Liitteet
•    muistio

Asia:
Suomen Tasavallan hallituksen ja Kiinan Kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen (SopS 68/2013) soveltamisen keskeyttäminen.

Esitys:
Tasavallan Presidentti päättää keskeyttää Suomen Tasavallan hallituksen ja Kiinan Kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen (SopS 68/2013) soveltamisen

Päätös:
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen