Tasavallan presidentin esittely 16.10.2020

Istunnon ajankohta 16.10.2020 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään määrääminen ja valtuutus


Valtiovarainministeriö

Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 112/2020 vp, EV 100/2020 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Virve Haapajärvi, Hallitusneuvos p.+35 8295047027

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä (HE 106/2020 vp; EV 98/2020 vp)

Mikko Holm, Hallitusneuvos p.+35 8295047377

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 120/2020 vp; EV 102/2020 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Susanna Rahkonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163215

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 13/2020 vp; EV 99/2020 vp)