Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021

Istunnon ajankohta 16.12.2021 13.30 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomusten hylkääminen *

Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo@vnk.fiLinkki toiselle sivustolle.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.


Sisäministeriö


Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Hallitusneuvos p.029 5140431

Pääesikunnan päällikön virkaan nimittäminen

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen


Valtiovarainministeriö


Opetus- ja kulttuuriministeriö


Maa- ja metsätalousministeriö

Tatu Torniainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162162

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 156/2021 vp; EV 204/2021 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Aino Koskinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342224

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2021 vp, EV 169/2021 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö


Ympäristöministeriö

Leila Suvantola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5250433

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi Sallan kansallispuistosta (HE 104/2021 vp., EV 165/2021 vp.)

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta (HE 130/2021 vp., EV 148/2021 vp.)